Phái Mạnh

1 post

Hơn 19 triệu kết quả của Google trả lời cho câu hỏi phái mạnh là gì. Chủ yếu nói về sex. Thực tế không chỉ vậy. Để luôn tự tin là phái mạnh đúng nghĩa.